Przejdź do treści
cwiczenia
Przejdź do stopki

O Nas

Treść

GŁÓWNYM CELEM DZIAŁALNOŚCI DZIENNEGO DOMU SENIORA (DDS) JEST:

Zapewnienie dziennej opieki oraz aktywizacja i integracja dla 15 osób w wieku 60+ z terenu Gminy Ciężkowice w tym osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, a także polepszenie ich funkcjonowania poprzez zapewnienie kompleksowych usług opiekuńczo – pielęgnacyjnych, aktywizacyjno – usprawniających oraz wspomagających. Będzie to realizowane poprzez: pomoc osobom starszym w funkcjonowaniu w warunkach zbliżonych do warunków domowych, osiąganie i utrzymywanie optymalnego poziomu samodzielności i aktywności oraz umożliwianie nawiązywania i utrzymywania relacji społecznych, co ma przeciwdziałać osamotnieniu.

GRUPA DOCELOWA TO:

Osoby, które ukończyły  60 rok życia z Gminy Ciężkowice, w szczególności samotne, nieaktywne zawodowo , posiadające zmniejszoną sprawność psychofizyczną bądź osoba z niepełnosprawnością

INFORMACJE OGÓLNE:

Dzienny Domu Seniora mieści się w Ostruszy 28 33-190 Cieżkowice Dom Seniora ulokowany jest na dwóch kondygnacjach, gdzie znajdują się:

Seniorzy mają do swojej dyspozycji:

- 1 pomieszczenie ogólnodostępne wyposażone w stoły i krzesła pełniące funkcję sali spotkań, jadalni,

- 1 pomieszczenie kuchenne z odpowiednim wyposażeniem,

- 1 pomieszczenie do utrzymania lub zwiększenia aktywności ruchowej wyposażone w podstawowy sprzęt( maty, drobny sprzęt do ćwiczeń, taśmy thera-band, piłki rehabilitacyjne, hantelki),

- 1 pomieszczenie pełniące funkcję szatni dla seniorów,

- 3 łazienki wyposażone w toalety (dla kobiet i mężczyzn), umywalkę i prysznic z krzesełkiem,

- pomieszczenie wyposażone w sprzęt RTV i komputer z dostępem do Internetu,

- pomieszczenie do odpoczynku i terapii indywidualnej,

Liczba dostępnych miejsc dla Seniorów 15.

Zajęcia są  prowadzone od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) przez 8 godzin dziennie.

W RAMACH DZIENNEGO DOMU SENIORA ZAPEWNIAMY:

 • dzienną opiekę oraz aktywizację i integrację;
 • terapie indywidualne i grupowe;
 • zajęcia z fizjoterapeutą / rehabilitantem;
 • wyżywienie;
 • animację czasu wolnego.

BEZPOŚREDNIM REZULTATEM DIAŁALNOŚĆI DOMU JEST:

 • zapewnienie dziennej opieki oraz aktywizacja i integracja 15 osób w wieku 60+, a także polepszenie ich funkcjonowania poprzez zapewnienie kompleksowych usług opiekuńczych, aktywizacyjno – usprawniających oraz wspomagających,
 • udział w terapiach indywidualnych i grupowych;
 • przeprowadzenie codziennych zajęć z fizjoterapeutą/rehabilitantem;

DZIIĘKI REALIZACJI PROJEKTU ZOSTANĄ OSIĄGNIĘTE NASTĘPUJĄCE ZMIANY SPOŁECZNE:

 • podniesienie sprawności i aktywizacji wśród osób w wieku 60+
 • ograniczanie skutków niepełnosprawności fizycznej;
 • kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z problemami życia codziennego;
 • aktywizowanie osób starszych do dalszego podejmowania wysiłku w codziennym życiu i koordynowanie tych przejawów aktywności w zależności od kondycji psychofizycznej;
 • kształtowanie nawyków zachowań prozdrowotnych;
 • przeciwdziałanie  marginalizacji osób starszych;
 • wsparcie rodzin starszych w opiece nad osobami starszymi;
 • zaspokajanie potrzeb kulturalnych, a także towarzyskich;
 • stworzenie warunków sprzyjających samorealizacji, wykorzystania tkwiących w Uczestnikach potencjałów wiedzy i umiejętności wpływających korzystnie na wzrost poczucia własnej wartości;
 • mobilizacja środowiska lokalnego do współdziałania na rzecz osób w wieku 60+

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

Kierownik DDS – Kinga Świderska

Telefon: 728956435

E-mail: dds@ciezkowice.pl

 • Strona internetowa: www.dds.ciezkowice.pl
 • Facebook: Dom Seniora w Ostruszy
 • E-mail: dds@ciezkowice.pl
 • Adres DDS: Ostrusza 28, 33-190 Ciężkowice
3337